Géniovia v ríši vtákov

spevavce Záhradkár bezchochlý stavia umelecké hniezda lásky, komponuje vlastné originálne spevy a používa nástroje, aby svojim výtvorom dodal idylický ráz.

Evolučný pôvod vtáčieho mozgu

vtáky

Črty, o ktorých sa predpokladalo, že majú až moderní vtáci, ako napríklad perie, či kľúčna kosť, sa v skutočnosti objavili už pri nelietajúcich dinosauroch. Vedci použili tomograf s vysokým rozlíšením a porovnávali lebečné objemy súčasných vtákov, pravtáka Archaeopteryx lithographica a ešte nelietajúcich dinosaurov druhu Maniraptora.

Vývoj veľkého a komplexného mozgu

cicavce, vtáky

Počas druhohôr (pred 250 až 65 miliónmi rokov) boli dve vzdialené skupiny plazov počiatkom vzniku cicavcov a vtákov. Hoci sa cicavce a vtáky vyvinuli zo vzdialených skupín plazov, určité mozgové centrá a obvody sú veľmi podobné.

Typy osobnosti sýkoriek

spevavce, vtáky K obľúbeným druhom vedcov skúmajúcich osobnosť patria vtáky. V troch európskych centrách na výskum osobnosti zvierat sledujú biológovia správanie voľne žijúcej sýkorky bielolícej.