Sociálne IQ baktérií

Sociálne IQ baktérií je len nedávno zavedený pojem. Hodnotí schopnosť baktérií uspieť v komplexnom nepriaznivom prostredí vďaka prispôsobivému a spolupracujúcemu správaniu. Najnovšie výskumy odhaľujú, že baktérie sú šikovné stvorenia, ktoré vedú spletitý sociálny život v obrovských kolóniách a využívajú rafinované chemické komunikačné prostriedky. Vedci len nedávno začali lúštiť, ako sa dokážu rýchlo adaptovať na zmenu prostredia, rozdeľovať úlohy, poučiť sa zo skúsenosti, pripraviť sa na budúcnosť, rozhodnúť sa, či syntetizovať útočnú (toxickú) chemikáliu, alebo obrannú (neutralizujúcu) v boji s inými mikroorganizmami.

Social_IQ_combined_score
Spomedzi pozorovaných baktérií sa 3 vyšvihli značne vysoko v sociálnom IQ, všetky tri zo spoločného rodu Paenibacillus.

Hoci je počet baktérií v kolónii 100x väčí ako počet ľudí na Zemi, baktérie sú schopné pomocou chemických signálov zabezpečiť, aby boli všetky navzájom zosynchronizované.

Baktérie sa nachádzajú aj v zemi, kde žijú v harmónii s koreňmi rastlín – v symbióze. Prostredie tam dolu je veľmi konkurenčné a baktérie pomáhajú rastline v získavaní živín z pôdy. Na výmenu zasa baktérie konzumujú cukor, ktorý rastlina produkuje. Navzájom si pomáhajú.

Informácie o IQ baktérií sa dajú využiť v poľnohospodárstve. Ich vyskoko rozvinutá schopnosť ofenzívnych stratégií môže byť využitá na boj proti nežiadúcim baktériám a plesni, ba dokonca aj vyšším organizmom. Preto sa baktérie začínajú používať v poľnohospodársve na zvýšenie produktivity a na zvýšenie odolnosti voči škodcom a chorobám.

Zdroj: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Social_IQ_score_of_bacteria.html