Ostriežik v konfliktnej situácii

ryby

Zo všetkého najmilšie je to, keď sa už plávaniaschopné deti ostriežika červeného ukladajú spať. Hneď po zotmení každý večer vracajú späť do hniezda a zhromaždia sa v jame pod vábiacou matkou. Otec medzitým rýchlo prejde celú nárdž a hľadá prípadných oneskorencov. Dlho ich k sebe neláka, ale ich jednoducho vdýchne do ústneho otvoru. Pripláva s nimi k hniezdu a vyfúkne ich do jamy.