Môžu sa jednobunkovce učiť?

mikroorganizmy Výskumné paradigmy môžu vytvoriť určitý druh tunelového videnia, kde skončíme s konkrétnym spôsobom uvažovania o nejakom fenoméne, ktorý potom v podstate zastaví akékoľvek úsilie o štúdium alternatív.

Môj malý zverinec

mačky, psy Príhody s mačkami, so psami, sliepkami, s korytnačkou, potkanom či baranom okorenila vlastnými "futovskými" radami, ako a prečo chovať doma zvieratká a ako im pripraviť dobré bývanie.

Géniovia v ríši vtákov

spevavce Záhradkár bezchochlý stavia umelecké hniezda lásky, komponuje vlastné originálne spevy a používa nástroje, aby svojim výtvorom dodal idylický ráz.

Sociálne IQ baktérií

mikroorganizmy

Sociálne IQ baktérií je len nedávno zavedený pojem. Hodnotí schopnosť baktérií uspieť v komplexnom nepriaznivom prostredí vďaka prispôsobivému a spolupracujúcemu správaniu. Najnovšie výskumy odhaľujú, že baktérie sú šikovné stvorenia, ktoré vedú spletitý sociálny život v obrovských kolóniách a využívajú rafinované chemické komunikačné prostriedky.

Netopieria správa obsahuje odosielateľa, prijímateľa a predmet správy

netopiere

Netopiere sú sociálne cicavce, ktoré hniezdia vo veľkých kolóniách a zapájajú sa do sociálnych interakcií. O funkcii a obsahu ich zvukového prejavu sa vie málo. Väčšina komunikácie v takto veľkej a hustej skupine sú nezhody a výboje. Každý jedinec má iné zvukové zafarbenie, takže netopiere sa vedia navzájom rozpoznať.