IQ test pre zvieratá?

_všeobecný

Sú niektoré zvieratá múdrejšie než ostatné? Ťažko povedať, pretože nemôžeme posadiť šimpanza a myš za jeden stôl k IQ testu. Všeobecná inteligencia sa zvyčajne definuje ako schopnosť zvládnuť rôzne kognitívne úlohy od matematických príkladov po riešenie zložitých problémov. Roky sa vedci zamýšľajú, či sa to dá jednotne merať u ľudí a u zvierat. U ľudí totiž na výsledky vplýva výchova a vzdelanie.

Koordinovaný lov

_všeobecný

Za koordinovaný lov sa považuje taký, kde jednotliví predátori sú v časovej a priestorovej súvislosti k činom ostatných predátorov. Spomedzi stavovcov, koordonovaný lov je v súčasnosti známy s určitosťou u ľudoopov (hominidi), zopár šeliem, veľrýb, dvoch druhov dravcov, dvoch havranovitých druhov, zopár druhov rýb, krokodílov a varanov.

Morálne správanie u zvierat

_všeobecný Empatia, spolupráca, čestnosť a vzájomnosť - starať sa o blaho druhého vyzerá ako vyložene ľudská črta. No Frans de Waal nám ukáže pár prekvapivých videí s behaviorálnymi testami, na primátoch a iných cicavcoch, ktoré ukazujú o ako veľa z týchto čŕt sa s nimi delíme.

Čo si zvieratá myslia a čo cítia?

_všeobecný Čo sa deje v mozgu zvieraťa? Môžeme sa dozvedieť, o čom (a či vôbec) zvieratá myslia a cítia? Carl Safina si myslí, že áno. Prepája objavy a anekdoty, ktoré spájajú ekológiu, biológiu a etológiu, hovorí o príbehoch veľrýb, vlkov, slonov a albatrosov, aby dokázal, že tak aj my myslíme, cítime, používame nástroje a vyjadrujeme emócie, rovnako to robia aj iné tvory – a mysle, – ktoré s nami žijú na jednej Zemi.

Dizajny v prírode

_všeobecný  

Janine Benyusová sa s nami podelí o dizajny v prírode. V tomto inšpirujúcom prejave o najnovšom vývoji v oblasti biomimikry Janine Benyusová uvádza povzbudivé príklady toho, ako príroda už ovplyvňuje naše výrobky a systémy, ktoré sme postavili.