Môžu sa jednobunkovce učiť?

mikroorganizmy Výskumné paradigmy môžu vytvoriť určitý druh tunelového videnia, kde skončíme s konkrétnym spôsobom uvažovania o nejakom fenoméne, ktorý potom v podstate zastaví akékoľvek úsilie o štúdium alternatív.

Sociálne IQ baktérií

mikroorganizmy

Sociálne IQ baktérií je len nedávno zavedený pojem. Hodnotí schopnosť baktérií uspieť v komplexnom nepriaznivom prostredí vďaka prispôsobivému a spolupracujúcemu správaniu. Najnovšie výskumy odhaľujú, že baktérie sú šikovné stvorenia, ktoré vedú spletitý sociálny život v obrovských kolóniách a využívajú rafinované chemické komunikačné prostriedky.

Čo sa ľudia môžu naučiť od polointeligentného slizu

mikroorganizmy Umelkyňa Heather Barnett, inšpirovaná biologickým dizajnom a samoorganizovanými systémami, tvorí s pomocou eukaryotického mikroorganizmu nazývaného Physarum polycephalum, ktorý žije v chladných, vlhkých oblastiach. Čo sa ľudia môžu naučiť od polointeligentnej slizovitej plesne?