Géniovia v ríši vtákov

spevavce Záhradkár bezchochlý stavia umelecké hniezda lásky, komponuje vlastné originálne spevy a používa nástroje, aby svojim výtvorom dodal idylický ráz.

Sociálne IQ baktérií

mikroorganizmy

Sociálne IQ baktérií je len nedávno zavedený pojem. Hodnotí schopnosť baktérií uspieť v komplexnom nepriaznivom prostredí vďaka prispôsobivému a spolupracujúcemu správaniu. Najnovšie výskumy odhaľujú, že baktérie sú šikovné stvorenia, ktoré vedú spletitý sociálny život v obrovských kolóniách a využívajú rafinované chemické komunikačné prostriedky.

Netopieria správa obsahuje odosielateľa, prijímateľa a predmet správy

netopiere

Netopiere sú sociálne cicavce, ktoré hniezdia vo veľkých kolóniách a zapájajú sa do sociálnych interakcií. O funkcii a obsahu ich zvukového prejavu sa vie málo. Väčšina komunikácie v takto veľkej a hustej skupine sú nezhody a výboje. Každý jedinec má iné zvukové zafarbenie, takže netopiere sa vedia navzájom rozpoznať.

IQ test pre zvieratá?

_všeobecný

Sú niektoré zvieratá múdrejšie než ostatné? Ťažko povedať, pretože nemôžeme posadiť šimpanza a myš za jeden stôl k IQ testu. Všeobecná inteligencia sa zvyčajne definuje ako schopnosť zvládnuť rôzne kognitívne úlohy od matematických príkladov po riešenie zložitých problémov. Roky sa vedci zamýšľajú, či sa to dá jednotne merať u ľudí a u zvierat. U ľudí totiž na výsledky vplýva výchova a vzdelanie.

Koordinovaný lov

_všeobecný

Za koordinovaný lov sa považuje taký, kde jednotliví predátori sú v časovej a priestorovej súvislosti k činom ostatných predátorov. Spomedzi stavovcov, koordonovaný lov je v súčasnosti známy s určitosťou u ľudoopov (hominidi), zopár šeliem, veľrýb, dvoch druhov dravcov, dvoch havranovitých druhov, zopár druhov rýb, krokodílov a varanov.

Ako nemluvňa, ako pes

psy

Vedci objavili prekvapivé sociálno - kognitívne schopnosti u psov, ktorými nedisponujú ani jeho najbližší príbuzní - vlci, ani iné veľmi inteligentné cicavce, ako napríklad ľudoopy. Prvý experiment, ktorý naznačoval nezvyčajné sociálno-kognitívne schopnosti, bola komunikačná úloha.

Psy inteligentné ako 2 ročné deti

psy

Zvierací psychológovia zistili, že niektoré psy sú schopné rozumieť až 250 slov a gest, viedia počítať do päť a vedia vypočítať jednoduché matematické príklady. Vedci použili testy, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre malé deti a preukázali, že priemerný pes je oveľa inteligentnejší, ako sme si doteraz mysleli.