Netopieria správa obsahuje odosielateľa, prijímateľa a predmet správy

netopiere

Netopiere sú sociálne cicavce, ktoré hniezdia vo veľkých kolóniách a zapájajú sa do sociálnych interakcií. O funkcii a obsahu ich zvukového prejavu sa vie málo. Väčšina komunikácie v takto veľkej a hustej skupine sú nezhody a výboje. Každý jedinec má iné zvukové zafarbenie, takže netopiere sa vedia navzájom rozpoznať.