Ekonomický experiment – maximalizácia zisku

primáty

Existuje hra, ktorá umožňuje zistiť, nakoľko je jedinec racionálny. V hre účastník dostane nejakú čiastku, napríklad 10 eur. Je požiadaný, aby túto čiastku rozdelil medzi seba a ďalšieho účastníka. Ten môže čiastku prijať, ale aj odmietnuť. Ak sa rozhodne čiastku prijať, každý si môže svoj podiel nechať. Ak odmietne, podiel neostane ani jednému z nich.