Morálne správanie u zvierat

Empatia, spolupráca, čestnosť a vzájomnosť – starať sa o blaho druhého vyzerá ako vyložene ľudská črta. No Frans de Waal nám ukáže pár prekvapivých videí s behaviorálnymi testami, na primátoch a iných cicavcoch, ktoré ukazujú o ako veľa z týchto čŕt sa s nimi delíme.

 

 

Zdroj: https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals?language=sk