Čo si zvieratá myslia a čo cítia?

Čo sa deje v mozgu zvieraťa? Môžeme sa dozvedieť, o čom (a či vôbec) zvieratá myslia a cítia? Carl Safina si myslí, že áno. Prepája objavy a anekdoty, ktoré spájajú ekológiu, biológiu a etológiu, hovorí o príbehoch veľrýb, vlkov, slonov a albatrosov, aby dokázal, že tak aj my myslíme, cítime, používame nástroje a vyjadrujeme emócie, rovnako to robia aj iné tvory – a mysle, – ktoré s nami žijú na jednej Zemi.

 

Zdroj: https://www.ted.com/talks/carl_safina_what_are_animals_thinking_and_feeling?language=sk