Psy inteligentné ako 2 ročné deti

Foto: Autor

Zvierací psychológovia zistili, že niektoré psy sú schopné rozumieť až 250 slov a gest, viedia počítať do päť a vedia vypočítať jednoduché matematické príklady.

Vedci použili testy, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre deti na testovanie jazyka, jazykovej prípravy a základnej aritmetiky a preukázali, že priemerný pes je oveľa inteligentnejší, ako sme si doteraz mysleli.

Priemerný pes je jazykovo taký zdatný, ako 2 ročné dieťa, povedal profesor Stanley Coren, vedúci tímu na univerzite University of British Columbia, Vancouver.

To znamená, že rozumie okolo 165 slov, znakov a signálov. Tých 20% najlepších rozumie až 250 slov a znakov, čo je ekvivalentné 2 a pol ročnému dieťatu.

Samozrejme, že to neznaméná, že si sadneme a pokecáme s naším miláčikom. Podobne ako 2 ročné dieťa však rozumejú významu slov.

Profesor Coren verí, že psy patria medzi najinteligentnejšie zvieratá, dokoncav jazykových zručnostiach porovnateľné s opicami a papagájmi.

Vieme, že väčšina psov rozumie jednoduchým povelom ako sadni, prines, zostaň. Borderská kólia, ktorú testoval profesor Coren, rozumela 200 hovoreným slovám. Rozoznala názvy vecí, ktoré mala priniesť a správne aportovala.

Taktiež bola rýchla v učení sa nových názvov. Keď ju naučili nové slovo, aportovala správnu vec v 70% prípadoch. Iné psy mali tiež podobné schopnosti, aj keď často s menšou množinou hovorených slov a namiesto toho viac gest.

Profesor Coren taktiež zistil, že psy dokážu počítať. Použil na to testy pre nadané deti. Keď sa s objektom stane niečo nečakané, deti rovnako ako psy civejú na objekt dlhší čas ako normálne.

Predstavte si, že dáme do krabice jednu kosť, potom druhú. Pes očakáva, že v krabici sú dve kosti. Tajne odoberieme jednu kosť, prípadne pridáme tretiu. Keď sa pes pozrie do krabice, zíza dlhší čas, pretože sa čuduje, že v krabici nie je očakávaný počet kostí.

Psy vedia, že jedna plus jedna je dva, a nie jedna alebo tri,

vraví provesor Coren.

Podľa výskumov dokážu psy dokonca zámerne klamať, čo je schopnosť až starších detí. Vysoká inteligencia sa zrejme vyvinula vďaka stáročiam žitia po boku človeka tiež vďaka šľachteniu. Diví vlci si nevedú v testoch tak dobre ako domáce psy. Keď človek ukáže prstom, vlk sa pozerá na prst, zatiaľ čo pes sa pozrie na miesto, kam prst ukazuje.

Domáce zieratá sú neuveriteľne múdre a emocionálne. Robia mnoho vecí, ktoré ich diví príbuzní nevedia, vďaka blízkej väzbe s človekom počas dlhej doby domestikácie.

povedal Profesor Marc Bekoff, ekológ na univerzite University of Colorado, Boulder