Sojky preberajú ťažšie oriešky

Autori: Piotr Jablonski & Sangim Lee

Mnohé zvieratá sa živia semienkami a orieškami. Spoločným znakom takejto potravy je, že má tvrdý obal a nevidno dovnútra. Ako potom zvieratá vedia, koľko a aký kvalitný je vnútorný obsah? Jednoduchým riešením by bolo rozbiť obal. Lenže v prípade zhnitého vnútra by to bola zbytočne vynaložená námaha a čas.

Dá sa ohodnotiť obsah bez porušenia obalu? To je dôležité pre tie druhy, ktoré si robia zásoby. Ľudia to zisťujú tak, že pohybujú rukou hore-dole, takzvané poťažkávanie. Červený melón zase testujeme poklopkávaním.

Vedci publikovali štúdiu v časopise Journal of Ornithology, kde popisujú, aké triky používajú sojky mexické (Aphelocoma wollweberi). Vedci stávili hodiny jemným otváraním stoviek orieškov, úpravou obsahu a potom pozorovaním, či sojky zistia rozdiel.

Keď sme ponúkli sojkám 10 prázdnych a 10 plných, na pohľad rovnakých orieškov, odmietli prázdne a akceptovalitie plné, hovorí Dr. Sang-im Lee z Seoul National University.

V ďalšej sérii pokusov sa oriešky líšili o 1g (vedci doplnili trochu hliny). Sojky to vedeli rozlíšiť a volili tie ťažšie oriešky. Ako to dokázali? Pomocou spomaleného videa zistili, že v zobáčiku zatrasú orieškom, teda ho poťažkajú.

V ďalších pokusoch vedci pripravili 2 skupiny orieškov tak, aby si sojky vyberali medzi rovnakým obsahom, ale rôznym obalom:

  • z trojitého orieška vybrali 2 a nechali jeden
  • v jednoitom oriešku nechali jeden

Sojky zistili, že väčšie oriečky nevážia toľko, čo by mali a dali prednosť menšiemu oriešku, ktorý vážil primerane svojej veľkosti, komentuje Dr. Fuszara.
Správali sa tak, akoby vedeli, že niečo nie je v poriadku s tými veľkými orieškami.

Zdroj: Jablonski PG, Lee SI, Fuszara E, Fuszara M, Jeong C., Lee WY. 2005. Proximate mechanisms of detecting nut properties in a wild population of Mexican Jays (Aphelocoma ultramarina). Journal of Ornithology, [DOI 10.1007/s10336-015-1193-6] , http://link.springer.com/article/10.1007/s10336-015-1193-6